Ondernemers die door de coronacrisis betalingsproblemen hebben, kunnen nog tot 1 oktober drie maanden bijzonder uitstel van betaling aanvragen of een eerdere aanvraag verlengen. De belastingdienst schrijft daarover op haar website het volgende “Loopt uw bijzonder uitstel af, dan moet u bij de eerstvolgende aangifte uw belasting weer op tijd betalen. Vanaf 1 januari 2021 begint de afbetaling van de openstaande belastingbedragen waarvoor u uitstel van betaling hebt gekregen. Daarvoor krijgt u ruim de tijd: 2 jaar. Uitstel wordt dus tot uiterlijk 1 januari 2021 verleend. Daarbij gaan we ervan uit dat de coronacrisis de komende maanden niet verergert. Als de ontwikkeling van het coronavirus met nieuwe of verscherpte maatregelen daar aanleiding toe geeft, gaan we hier opnieuw naar kijken.”

 Betalingsverplichtingen die ontstaan na afloop van het bijzonder uitstel moeten dus op de normale manier worden voldaan. Stel, u hebt uitstel tot 1 januari 2021. Dan moet u wel op tijd belasting aangeven en betalen over deze tijdvakken: het 4e kwartaal van 2020, de maand december 2020, of de 13e vierwekenperiode van 2020. En daarna over de volgende tijdvakken. Lukt dat niet, dan kan een ondernemer altijd nog volgens de gebruikelijke regels betalingsuitstel aanvragen of een betalingsregeling afspreken.

De uitgestelde belasting moet wel worden betaald: daarvoor krijgen ondernemers de tijd tot 1 januari 2023: gedurende 24 maanden wordt dan maandelijks een vast bedrag betaald. Als u eerder wilt afbetalen, kan dat natuurlijk. Ook kunt u tussen 1 januari 2021 en 1 januari 2023 naast het vaste maandelijkse bedrag extra aflossen. Het tarief van de invorderingsrente blijft tot en met 1 december 2021 0,01%. Dit zorgt ervoor dat u de komende tijd ook vrijwel geen rentekosten heeft op de belastingschuld die u gaat aflossen.

Ondernemers worden in september met een brief geïnformeerd over de afwikkeling van het bijzonder uitstel. In december volgt een brief met een voorlopig overzicht van de belastingschuld, de voorwaarden van de betalingsregeling en het maandbedrag. Tot slot komt er in maart nog een brief met een definitief overzicht van de belastingschuld en zo nodig het aangepaste maandbedrag van de betalingsregeling.