Zorgkosten zijn nog steeds fiscaal aftrekbaar, ook die van uw kind. In bepaalde gevallen is het echter voordeliger deze kosten af te trekken als kosten van levensonderhoud. Wat is dan de beste keuze en waar hangt dit van af?

Zorgkosten zijn in 2014 nog steeds aftrekbaar, ook die van uw kinderen jonger dan 27 jaar die zelf geen inkomen hebben. Als u gescheiden bent, kunt u ook overwegen de kosten op te voeren als aftrek van levensonderhoud.

Stel dat u nota van de tandarts voor uw dochter betaalt. Wat is dan voor die keuze van belang?

Wanneer aftrek van zorgkosten?

Helaas zijn niet alle zorgkosten aftrekbaar. Belangrijke uitzonderingen zijn brillen en rolstoelen. Maar bijvoorbeeld ook de premies voor de zorgverzekering en het eigen risico leveren geen aftrek meer op. Verder is er een drempel. Deze is hoger naarmate het inkomen stijgt.

Dan is er voor de meeste zorgkosten nog een extra aftrek van 40% als het inkomen niet hoger is dan € 33.555,-.

Ook is er nog een tegemoetkoming voor degene die vanwege zijn lage inkomen te weinig belasting betaalt en dus geen profijt heeft van de aftrek.

Wanneer aftrek als levensonderhoud?

Zijn uw kinderen jonger dan 21 jaar en krijgt u voor hen geen kinderbijslag, dan kunt u een bijdrage in de kosten van levensonderhoud in veel gevallen in aftrek brengen op uw inkomen. Als extra voorwaarde geldt dat uw kinderen geen recht mogen hebben op studiefinanciering.

De aftrek is een vast bedrag per kwartaal, waarvan de hoogte afhankelijk is van de leeftijd van uw kind op de eerste dag van het kwartaal en van uw bijdrage in de totale kosten.

Leeftijd kind Uw bijdrage in kosten per kwartaal Aftrek per kwartaal
< 6 € 416,- of meer € 205,-
6 < 12 € 416,- of meer € 250,-
12 < 18 € 416,- of meer € 290,-
18 < 21 € 416,- of meer € 250,-
18 < 21 € 500,- of meer én > 50% € 500,-
18 < 21 (niet behorend tot uw huishouden) € 750,- of meer én > 90% € 750,-

Waarvoor moet u kiezen?

  • Zijn uw totale ziektekosten bijvoorbeeld minder dan uw drempel, dan heeft u geen aftrek en kunt u de bijdrage beter als kosten van levensonderhoud opvoeren.
  • Komt anderzijds uw bijdrage in het levensonderhoud niet boven het hiervoor geldende minimum, dan kunt u deze beter opvoeren als ziektekosten als u hier de drempel wel haalt.
  • Heeft u een laag inkomen, dan zijn de genoemde extra aftrek en tegemoetkoming ziektekosten van belang.

Bereken altijd eerst het maximale voordeel alvorens te kiezen.

De tabelbedragen voor aftrek levensonderhoud zijn dit jaar zo’n 30% verlaagd, dus zal aftrek als ziektekosten eerder lucratief zijn dan in 2013. De aftrek levensonderhoud gaat volgend jaar helemaal verdwijnen. Overleg dus ook tijdig hoe u hierop het beste kunt inspelen door meer zorgkosten voor uw rekening te nemen.