Heeft u werknemers in dienst die op eigen naam kosten maken die zij bij u declareren omdat die kosten zijn gemaakt voor zaken die hun werk betreffen? In dat geval kunt u de btw, die in die kosten is begrepen, niet in aftrek brengen. Ook niet als de werknemer een bon met btw aan u overlegt. U kunt de btw wel in aftrek brengen als de goederen of diensten weliswaar aan uw werknemers worden geleverd, maar de leverancier (of dienstverlener) rechtstreeks aan u factureert. Daarbij geldt wel de voorwaarde dat de werknemer de goederen of diensten uitsluitend gebruikt voor bedrijfsdoeleinden.

Vereenvoudigde factuur
Er gelden lichtere factuureisen voor het leveren van goederen en diensten tegen een vergoeding van maximaal € 100. Op deze vereenvoudigde facturen hoeft bijvoorbeeld niet de naam van de afnemer te worden vermeld. De btw op deze factuur kunt u in beginsel gewoon in aftrek brengen als u belaste prestaties verricht. Nu denkt u wellicht: als mijn werknemers bedragen declareren van maximaal € 100 en zij daarbij een bon met btw overleggen, dan voldoet zo’n bon toch aan de eisen van een vereenvoudigde factuur? Dat klopt, maar toch kunt u die btw dan niet in aftrek brengen. De btw op een vereenvoudigde factuur kan namelijk alleen in aftrek worden gebracht door de afnemer van de prestaties, mits hij/zij aannemelijk kan maken dat de goederen of diensten zijn gebruikt voor zijn/haar belaste ondernemersactiviteiten. De btw op een vereenvoudigde factuur kan dus alleen aftrekbaar zijn als u als ondernemer ook de afnemer van de prestatie bent.