Het kabinet is op 25 april 2014 ermee akkoord gegaan dat Nederlandse bedrijven in beginsel niet langer een door een buitenlandse instantie of overheid opgelegde geldboete ten laste van de fiscale winst kunnen brengen. Hiermee vervalt het onderscheid in fiscale behandeling met geldboetes die door de Nederlandse overheid of door instellingen van de Europese Unie zijn opgelegd. In uitzonderlijke gevallen kan het evenwel mogelijk zijn dat op grond van de hardheidsclausule toch recht op aftrek van een buitenlandse geldboete bestaat. De aftrekbeperking wordt via een afzonderlijk wetsvoorstel geregeld, dat onderdeel zal uitmaken van het pakket Belastingplan 2015 (Prinsjesdag).