Onlangs heeft het Hof van Justitie een arrest gewezen met betrekking tot aftrek van btw en onjuiste facturen.
Het arrest benadrukt het belang van een goede factuur voor de btw-aftrek. Uit het arrest volgt namelijk dat een onvolledige factuur de aftrek van inkoop-btw verhindert bij de afnemer. Tevens volgt uit het arrest dat de belastingdienst de prestatieverrichter in dat geval geen op aangifte voldane btw hoeft terug te geven.

Hoewel in de Nederlandse praktijk is goedgekeurd dat aftrek is toegestaan als sprake is van lichte gebreken, benadrukken wij het belang van een juiste btw-factuur om te voorkomen dat aftrek van btw door de belastingdienst wordt geweigerd.

Controleer goed of uw inkomende en uitgaande facturen aan de factuurvereisten voldoen. Wanneer u hier niet zeker over bent, helpen wij u hier graag mee.