In een brief aan de Tweede Kamer meldt staatssecretaris Eric Wiebes dat hij van plan is om zijn voorstel tot afschaffing van de inkeerregeling op te nemen in het pakket Belastingplan 2018.

Volgens Wiebes beschikken belastingdiensten over meer informatie door de toenemende transparantie, onder meer op het vlak van internationale fiscale gegevensuitwisseling. Daardoor zouden zij beter in staat zijn tot handhaving. Wiebes acht de kans dat belastingplichtigen met verzwegen vermogen tegen de lamp lopen daardoor almaar groter.

Wiebes stelt voor om per 1 januari 2018 de inkeerregeling af te schaffen. Dit houdt in dat met ingang van 1 januari 2018 geen beperkte termijn meer zal gelden waarbinnen volledige boetematiging plaatsvindt.