Premier Rutte heeft na het coalitieoverleg laten weten definitief af te zien van de afschaffing van de dividendbelasting. Het geld dat de regering overhoudt gaat in zijn geheel naar het bedrijfsleven.

Niet naar zorg of onderwijs

Volgens de premier is het niet mogelijk om de 1,9 miljard te besteden aan andere zaken, zoals de zorg, de veiligheid of het onderwijs. Rutte geeft aan dat de begrotingsregels andere besteding in de weg staan. Het geld was bedoeld voor het bedrijfsleven, en kan niet worden overgeheveld naar andere posten.

Extra ruimte komt vrij voor

De 1,9 miljard word bijvoorbeeld besteedt aan de volgende punten:

  • Het hoge VPB tarief (vanaf 200.000) wordt naar 20,5% gehaald (op Prinsjesdag was er 22,25% aangekondigd)
  • Het lage VPB tarief (tot 200.000) wordt naar 15% gehaald (op Prinsjesdag was er 16% aangekondigd)
  • Er komt overgangsrecht op de beperking van de afschrijving op gebouwen
  • Er komt overgangsrecht op de aanpassing van de 30% regeling
  • Er komt uitstel op de spoedreparatiewetgeving van de fiscale eenheid tot 1 januari 2018
  • De rekening-courant maatregel voor DGA’s wordt verzacht
  • Het vervallen van het voorstel voor de fiscale beleggingsinstellingen