Staatssecretaris Wiebes komt met een wetsvoorstel om DGA’s in staat te stellen hun Pensioen in Eigen Beheer middels een fiscaal aantrekkelijke regeling af te laten kopen.

DGA’s die hun Pensioen in Eigen Beheer willen afkopen, kunnen daarbij gebruikmaken van een belastingkorting. Dat moet een extra prikkel vormen voor DGA’s om te stoppen met Pensioen in Eigen Beheer en op die manier eigen vermogen vrij te spelen. Voor DGA’s die de pensioenregeling niet afkopen, wordt een spaarvariant geïntroduceerd.

Oplossing pensioenklem
De staatssecretaris noemt het ‘een oplossing voor de pensioenklem’ waarmee DGA’s te maken hebben. Veel DGA’s die via de bestaande regeling voor ondernemers pensioen opbouwen hebben als gevolg hiervan geld vastzitten in het eigen bedrijf, het ‘beklemd vermogen’. Wiebes wil de regeling de komende drie jaar op vrijwillige basis afschaffen. Ondernemers krijgen over die drie jaar een steeds kleinere korting op de belasting die ze moeten betalen over het pensioengeld dat ze opnemen.

Wiebes stuurt het wetsvoorstel voor uitfasering van Pensioen in Eigen Beheer met Prinsjesdag naar de Tweede Kamer. De afkoopregeling moet een positief effect hebben van circa € 2 miljard op de begroting voor 2017. Het uitfaseren van Pensioen in Eigen Beheer moet ook een belangrijke vereenvoudiging voor de Belastingdienst betekenen.