Het televisieprogramma RADAR besteedde 17 februari j.l. aandacht aan de collectieve actie van de Stichting Meldpunt Collectief Onrecht (SMCO) om erf- en schenkbelasting van de Belastingdienst terug te vorderen via het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM). Aan de orde kwam de juridische haalbaarheid van de procedure. De SRA, een organisatie van accountants en fiscalisten, was tijdens de uitzending kritisch over de actie.

SMCO is via hun website en advertenties in dagbladen een collectieve actie gestart voor particulieren die een erfenis of schenking hebben ontvangen en daar erf- of schenkbelasting over hebben betaald. De Belastingdienst maakt op grond van de Successiewet voor de vrijstelling van erf- en schenkbelasting verschil tussen privé- en ondernemingsvermogen. Naar aanleiding van een procedure hierover heeft de Hoge Raad op 22 november 2013 geoordeeld dat de Belastingdienst dit onderscheid mag maken en dat er geen sprake is van schending van het internationaal verankerde gelijkheidsbeginsel. SMCO is het daar niet mee eens. Met de actie wil de organisatie te veel betaalde erf- en schenkbelasting van de Belastingdienst terugvorderen via een procedure bij het EHRM.

Juridische haalbaarheid
Een procedure bij het EHRM is geregeld in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). De uitzending van RADAR ging onder andere over de vraag wat de juridische haalbaarheid is van een procedure bij het EHRM. Het gaat hierbij om zowel de formele haalbaarheid (is het verzoekschrift ontvankelijk, artikel 35 EVRM) als de materiële haalbaarheid (stelt het EHRM vast dat er een schending van het EVRM of van de Protocollen daarbij heeft plaatsgevonden en kent het EHRM een billijke genoegdoening toe, artikel 41 EVRM) hiervan. Op de website van RADAR is hierover meer informatie opgenomen.

Kamervragen
Tweede Kamerlid Mei Li Vos (PvdA) heeft onlangs Kamervragen gesteld over de collectieve actie van SMCO. Zij wil van minister Kamp van Economische Zaken weten of particulieren die denken aanspraak te kunnen maken op teruggave van erf- of schenkbelasting zich bij SMCO moeten melden om ‘hun rechten daarop’ niet te verliezen. Ook vraagt zij of particulieren die zich niet bij SMCO aanmelden voor de procedure bij het EHRM, hun rechten zullen verliezen. Verder wil zij weten of wanneer het EHRM, anders dan de Hoge Raad, oordeelt dat de Successiewet in strijd is met het EVRM, dit oordeel dan alleen gevolgen heeft voor degenen namens wie de zaak is aangespannen of voor iedereen die met de gevolgen van die wet te maken heeft gehad.