Zoals eerder aangekondigd start de Belastingdienst een project voor inning van balansschulden omzetbelasting. Kortgeleden is een bericht verschenen op de website van de Belastingdienst over de controles op deze schulden. Om een hoge boete te voorkomen moeten de btw-schulden voor 1 juni 2013 alsnog worden aangegeven. Voor de omzetbelasting geldt een wettelijke verplichting voor het indienen van een suppletie zodra duidelijk is dat over een tijdvak in de afgelopen vijf jaren onjuist of onvolledig aangifte is gedaan.

Op 1 juni 2013 is de jaarrekening 2012 in veel gevallen nog niet definitief. Het is niet bekend hoe de Belastingdienst hiermee om gaat.

Wanneer u vragen heeft over dit onderwerp, neem gerust contact met ons op.