Biedt u binnen uw bedrijf begeleiding aan leerlingen, studenten of deelnemers aan een beroepsopleiding? Tot 15 september a.s. kunt u nog aanvragen voor Subsidieregeling praktijkleren indienen!

De subsidie is bedoeld voor erkende leerbedrijven die een werkplaats ter beschikking stellen aan leerlingen, studenten en deelnemers in diverse onderwijsniveaus. Het maximale subsidiebedrag per deelnemer is 2.700 euro per schooljaar.

Welke doelgroepen?

U kunt subsidie aanvragen voor:

 • Mbo-studenten in de beroepsbegeleidende leerweg (bbl)
 • Hbo-studenten die een duale of deeltijd opleiding volgen
 • Promovendi en technologisch ontwerpers in opleiding (toio’s)

Subsidie aanvragen

De aanvraag voor subsidie gaat per studiejaar en dient u achteraf in. Voor deze subsidieaanvraag gaat het dus om het studiejaar 2016/2017. Het tijdspad ziet er als volgt uit:

 • Tijdvak indiening
  2 juni 2017 tot en met 15 september 2017
 • Deadline indiening
  Uiterlijk 15 september 2017 17:00 uur
 • Besluit en betaling
  Uiterlijk 15 december 2017

Wanneer u meer informatie wilt over deze subsidie, onze loonafdeling vertelt u er graag meer over.