Werkgevers kunnen vanaf 1 april compensatie aanvragen voor de transitievergoeding die zij hebben betaald aan werknemers, waarvan zij na twee jaar ziekte het dienstverband hebben beëindigd.

Is een van uw medewerkers ziek, dan bent u als werkgever verplicht om het loon van de zieke werknemer door te betalen. U mag de medewerker niet ontslaan. Dit verandert na twee jaar ziekte. Kan de werknemer op dat moment niet terugkeren in het eigen werk of in passend werk? Dan kunt u het dienstverband alsnog beëindigen. Wel betaalt u dan een transitievergoeding aan de medewerker.

Aanvraag vergoeding en voorwaarden

Vanaf 1 april 2020 kunt u voor deze betaalde transitievergoeding compensatie aanvragen bij het UWV. Zo wil de overheid voorkomen dat werkgevers te maken hebben met een opeenstapeling van kosten. Als werkgever heeft u immers ook al twee jaar het salaris doorbetaald en kosten gemaakt voor de re-integratie van de zieke werknemer. De compensatie geldt met terugwerkende kracht ook voor inmiddels betaalde vergoedingen vanaf 1 juli 2015. Het UWV verwacht in 2020 ruim 66.000 compensaties te behandelen, waarbij het in totaal gaat om meer dan 900 miljoen euro.

Om in aanmerking te komen voor compensatie van de transitievergoeding, moet u voldoen aan een aantal strikte voorwaarden. Zo moet de reden voor het ontslag de langdurige ziekte van de medewerker zijn. Ook moet de werknemer wettelijk recht hebben (gehad) op de transitievergoeding. Daarnaast moet de vergoeding daadwerkelijk aan de medewerker zijn uitbetaald. Heeft u een hogere vergoeding betaald dan de wet voorschrijft? Dan krijgt u alleen compensatie voor de wettelijke berekening.

Wilt u de aanvraag voor compensatie van de transitievergoeding zo snel mogelijk na ingangsdatum 1 april indienen? Zorg er dan nu alvast voor dat u alle benodigde documenten op orde heeft. Om de aanvraag voor compensatie bij UWV in te dienen, heeft u onder meer het document nodig, waaruit de beëindiging van het dienstverband blijkt. Te denken valt aan de ontslagvergunning of een getekende beëindigingsovereenkomst. Daarnaast wil het UWV inzage in de berekening van de transitievergoeding en in de salarisgegevens van de twee ziektejaren. Ook dient u het bewijs dat u de transitievergoeding heeft betaald mee te sturen.

Extra aandacht bij slapende dienstverbanden

Als werkgever doet u er ook goed aan om na te gaan of uw bedrijf nog slapende dienstverbanden kent. Hierbij gaat het om medewerkers die langer dan twee jaar ziek zijn, niet meer bij u werken, maar niet zijn ontslagen. Dit kan bijvoorbeeld gebeurd zijn omdat de hoogte van de te betalen transitievergoeding een belemmering voor u was. Het is belangrijk dit in kaart te brengen: de Hoge Raad heeft in november 2019 namelijk bepaald dat medewerkers die alsnog bij u aankloppen voor een transitievergoeding hier ook echt recht op hebben. U dient dan alsnog een beëindigingsovereenkomst af te sluiten met deze medewerker of bij het UWV een ontslagvergunning aan te vragen.