Vanaf 15 februari 2021 (09.00 uur) kan de tijdelijke noodmaatregeling overbrugging voor werkbehoud (NOW) 3.2 worden aangevraagd bij het UWV. De subsidie is bedoeld om bedrijven te helpen de crisis te overbruggen en de werkgelegenheid zo veel mogelijk te behouden. De NOW 3.2 is de tweede fase van de NOW-regeling 3.0. Het vergoedingspercentage van de NOW 3.2 gaat omhoog van 80% naar 85%. Naast de verhoging van het vergoedingspercentage, is ook besloten om de NOW niet af te bouwen. Dit betekent dat de vergoedingspercentages ten opzichte van het eerste kwartaal van 2021 ook voor het tweede kwartaal van 2021 (NOW 3.3) ongewijzigd blijven.

NOW subsidie

De subsidie wordt in beginsel op dezelfde wijze berekend als de eerste en de tweede NOW subsidie. Dat wil zeggen dat de omzetdaling wordt bepaald door één vierde van de omzet van 2019 te vergelijken met de omzet in een door de werkgever te kiezen periode van drie maanden. Een ondernemer hoeft niet eerder een beroep op de NOW te hebben gedaan, om in aanmerking te komen voor de NOW 3.2. Ook kan de werkgever kiezen of hij voor slechts één of voor meerdere tijdvakken een aanvraag doet. Als er eerder NOW is aangevraagd, moet de periode van omzetdaling aansluiten op de vorige NOW aanvraag.

minimum omzetverlies maximale compensatie loonsomvrijstelling
3.1 1e tijdvak verlopen   (4e kwartaal 2020) 20% 80% 10%
3.2 2e tijdvak                  (1e kwartaal 2021) 20% 85% 10%
3.3 3e tijdvak                   (2e kwartaal 2021) 20% 85% 10%

De vaste (forfaitaire) opslag voor de werkgeverslasten, zoals vakantiegeld en pensioenpremies, blijft 40%.


NOW aanvragen

Het UWV streeft ernaar het eerstvolgende aanvraagtijdvak per 15 februari 2021 (09.00 uur) te openen, voor vier weken, tot en met 14 maart 2021. Een werkgever die gedurende een aaneengesloten periode van drie kalendermaanden in de periode van 1 januari 2021 tot en met 31 mei 2021 een omzetverlies verwacht van tenminste 20%, kan een aanvraag indienen bij het UWV. De gekozen drie maanden waarin de werkgever omzetverlies verwacht, kunnen achteraf niet meer worden aanpassen. De subsidie wordt verleend per loonheffingennummer over de loonsom van 1 januari 2021 tot en met 31 maart 2021. Voor het derde tijdvak is de aanvraagperiode 17 mei tot en met 13 juni 2021. Voor de bepaling van de hoogte van de loonsom geldt dat de voorschotten van de drie tijdvakken worden gebaseerd op maximaal de loonsom van juni 2020.

Aanvraag via formulier

Aanvragen kunnen alleen worden ingediend via het daarvoor ontworpen formulier dat via www.uwv.nl  beschikbaar wordt gesteld. Er geldt een beslistermijn van 13 weken na ontvangst van de volledige aanvraag. In de praktijk wordt ernaar gestreefd om de betaling van het eerste voorschot binnen 2 à 4 weken na ontvangst van de volledige aanvraag te realiseren, schrijft de minister van SZW. De werkgever mag voor elk tijdvak kiezen of hij een aanvraag wil doen.

Bekijk het volgende Visual overzicht NOW van de rijksoverheid, belangrijke aandachtspunten zijn de inspanningsverplichtingen voor jou als werkgever. Zie daarover ons uitgebreide nieuwsartikel Verlenging tijdelijke noodmaatregeling overbrugging voor werkbehoud: NOW 3.0 op onze website.

Vragen

Heb je nog vragen over dit onderwerp? Dan helpen onze collega’s Linda van Ginkel, Jody Vermaat en Aliek Franck van de loonsadministratie je graag verder. Zij zijn bereikbaar via het rechtstreekse telefoonnummer: 0317-763535.