Vanaf 3 maart kunt u bij de Belastingdienst digitaal een verzoek indienen voor een gezamenlijke taxatie van een onroerende zaak. Voorheen moest u uw verzoek per post opsturen naar uw belastingkantoor.

Bij een gezamenlijke taxatie schatten een taxateur die u zelf aanwijst en een taxateur van de Belastingdienst samen de waarde van een onroerende zaak. Hierbij geldt wel een aantal voorwaarden.

U vraagt een taxatie aan met het ‘Aanvraagformulier gezamenlijke taxatie onroerende zaak‘. Nadat de fiscus de aanvraag heeft ontvangen, beslissen wij of we medewerking verlenen aan uw verzoek.