Op 22 april jl. heeft Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aangekondigd de concernbepaling in de NOW-regeling te zullen aanpassen, maar hier worden wel voorwaarden aan verbonden. Zo komen er onder andere extra eisen die door de accountant moeten worden getoetst.

Bedrijven die deze maanden meer dan twintig procent omzetverlies hebben, krijgen met de NOW tot maximaal negentig procent van de loonkosten vergoed. Bij sommige concerns zijn sommige werkmaatschappijen geheel of gedeeltelijk stilgevallen door de coronacrisis terwijl andere werkmaatschappijen binnen het concern voldoende omzet draaien of zelfs nog winst maken. Het concern als geheel voldoet dan niet aan het criterium van de twintig procent omzetverlies.

Om te voorkomen dat grote bedrijven strategisch gedrag gaan vertonen en gaan schuiven met kosten en omzet is de Minister bereid de bepaling te verruimen met het oog op baanbehoud, maar wel onder extra voorwaarden.

Concerns waarvan een werkmaatschappij een beroep doet op de regeling moeten verklaren dat ze over 2020 geen dividend uitkeren, bonussen uitkeren of eigen aandelen inkopen. Daarnaast is een akkoord nodig met de vakbond over werkbehoud. Of bij werkmaatschappijen met minder dan twintig werknemers een vertegenwoordiging van werknemers. Ook komen er extra eisen die door de accountant worden getoetst. Deze verruiming wijzigt de hoofdwerking van de NOW niet. De NOW blijft ook voor deze werkmaatschappijen gebaseerd op het omzetverlies ten opzichte van de omzet in 2019 en de loonsom van januari 2020 of november 2019.