Tegen het einde van het jaar heeft u waarschijnlijk wel al enig inzicht in de voorlopige winstcijfers over 2018. Controleer dan meteen ook even uw voorlopige aanslag.

Belastingrente

Voor de aanslag vennootschapsbelasting 2018 van uw BV geldt dat de Belastingdienst vanaf 1 juli 2019 belastingrente berekent. Voor de vennootschapsbelasting bedraagt deze belastingrente momenteel maar liefst 8%. U kunt een hoge renterekening van de Belastingdienst voorkomen door nu alvast de voorlopige aanslag vennootschapsbelasting over 2018 te controleren. Als uit de voorlopige winstcijfers van uw BV over 2018 blijkt dat u vennootschapsbelasting moet bijbetalen en er geen of een te lage voorlopige aanslag vennootschapsbelasting 2018 is opgelegd, dien dan zo snel mogelijk bij de Belastingdienst een verzoek in om een (nadere) voorlopige aanslag op te leggen.
Het is van belang dat dit verzoek in ieder geval voor 1 mei 2019 wordt gedaan. U bent dan, mits de Belastingdienst niet afwijkt van uw aangifte, geen belastingrente verschuldigd.

Geen vergoedingsrente meer

Ook als uw voorlopige aanslag vennootschapsbelasting 2018 te hoog is, is het raadzaam een verzoek bij de Belastingdienst in te dienen om de voorlopige aanslag te verlagen. Het zogenaamde ‘sparen’ bij de Belastingdienst is namelijk al een tijdje voorbij. De Belastingdienst vergoedt over het algemeen geen rente meer over een te hoge aanslag. Ook bij de vermindering van een voorlopige aanslag krijgt u geen rente meer.