Er moet weer aangifte inkomstenbelasting worden gedaan. Als er een brief op de mat is gevallen, moet dit voor 1 mei gebeuren (of er moet om uitstel worden verzocht). Door de coronacrisis zijn er een aantal zaken waar je goed op moet letten, voor zowel particulieren als ondernemers.

Geen rente betaald? Dan ook niet aftrekken

Een van de meest gebruikte aftrekposten is de hypotheekrenteaftrek. De rente die je aan de bank betaalt voor je hypotheekschuld mag je, onder een aantal voorwaarden, aftrekken van het bruto inkomen. Nu komt de grote maar: hypotheekverstrekkers hebben dit jaar mensen de mogelijkheid gegeven om tijdelijk een betaalpauze in te gelasten voor de hypotheek. Als je daarvan gebruik hebt gemaakt, geldt in de meeste gevallen dat je ook minder hypotheekrente kunt aftrekken. Dat waarschuwt de Belastingdienst.

TOFA: belast

Flexwerkers die gebruik hebben gemaakt van de Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten (TOFA), moeten hierover nog wel belasting betalen. Flexers die hun inkomen weg zagen vallen konden voor de maanden maart, april en mei, onder allerlei voorwaarden, een tegemoetkoming krijgen van 1650 euro. Prettig, maar het wordt wel gewoon als inkomen gerekend. En dus moet er belasting over betaald worden.

TOZO is inkomen

Zzp’ers die een TOZO-uitkering kregen (Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers) moeten daarover, net als TOFA-ontvangers wel nog belasting betalen. Met de TOZO kunnen ondernemers die bijna niets meer verdienen een aanvulling op het inkomen krijgen tot bijstandsniveau.

NOW: belast

De loonkostensubsidie: NOW. Deze subsidie moeten werkgevers wel rekenen als bedrijfsinkomsten. Daar moet dan ook belasting over betaald worden.

Belastingvrije steunmaatregelen

Heeft jouw bedrijf steun gekregen in de vorm van de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) of de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS)? Deze tegemoetkomingen blijven wel onbelast en moeten worden opgegeven als ‘vrijgestelde winstbestanddelen’.

Verliesverrekening

Als jouw resultaat wat overblijft negatief uitkomt, kun je gebruikmaken van de verliesverrekening. Als het jaar met verlies wordt afgesloten dan verrekent de Belastingdienst dat verlies automatisch met winsten van de afgelopen drie jaar in de inkomstenbelasting. Dat betekent dus ook dat je de eerder betaalde winstbelasting dan weer (deels) terugkrijgt. Indien er geen winst is behaald de afgelopen drie jaar wordt het verlies vooruit gewenteld naar de 9 komende jaren (inkomstenbelasting). In de vennootschapsbelasting geldt dat een verlies 1 jaar terug en 6 jaar vooruit verrekend wordt.

Contante giften alleen nog in 2020 aftrekbaar

Contante giften kan je in de aangifte inkomstenbelasting van 2020 voor het laatst in aftrek brengen in box 1. Vanaf 2021 komen ze niet meer in aanmerking voor de giftenaftrek. Het geven aan goede doelen aan de deur of in de kerk komen vanaf 2021 dan niet meer in aanmerking voor aftrek. Giften kunnen dan voortaan beter overgemaakt worden via de bank of met behulp van een ‘geefplan’.

Heb je geen tijd om jouw aangifte inkomstenbelasting zelf te doen of ben je de storingen bij de Belastingdienst zat? Wij helpen je graag met jouw aangifte.

Neem vrijblijvend contact op