Sinds 27 september 2020 is het verplicht om alle uiteindelijk belanghebbenden van organisaties in te schrijven bij het UBO-register. De uiteindelijke deadline hiervoor is 27 maart 2022. In dit artikel leggen wij je uit wat de UBO inhoudt, wanneer en waarom je verplicht bent tot een UBO-opgave en tot welke uiterste datum je dit kunt doen.

Wat is een UBO?

UBO staat voor Ultimate Beneficial Owner. Dit zijn de uiteindelijk belanghebbende(n) van een organisatie. Denk bijvoorbeeld aan mensen die meer dan 25% aandelen hebben in een bv. of mensen die meer dan 25% eigendomsbelang hebben in een VOF. Ook bij een stichting kan er sprake zijn van UBO’s wanneer deze personen meer dan 25% stemrecht hebben bij een statutenwijziging. Elke organisatie heeft in ieder geval één of meerdere UBO’s. Wie dit zijn, bepaalt een organisatie zelf.

Of je UBO’s in moet schrijven hangt af van de rechtsvorm van je organisatie. Lees hierover meer op de website van de Kamer van Koophandel (KVK), bij punt 2.

Waarom moet ik UBO’s inschrijven?

Wanneer jouw organisatie UBO’s heeft, dan ben je verplicht hen in te schrijven in het UBO-register. Dit register maakt de UBO’s inzichtelijk en draagt zo bij aan het voorkomen van het gebruik van het financiële stelsel voor fraude, terrorismefinanciering of het witwassen van geld. Het register komt voort uit Europese regelgeving. Elk EU-land moet een UBO-register bijhouden. In Nederland is het beheer van het register belegd bij KVK.

De inschrijving van UBO’s kun je maar één keer doen. Zorg dus dat je goed voorbereid bent en alle documenten gereed hebt om de UBO-opgave te doen via de website van de KVK.

Kan iemand anders de UBO-opgave voor mij doen?

Voor het inschrijven van UBO’s in het UBO-register heb je jouw eigen DigiD nodig. Het is gebruikelijk dat je dit zelf doet. Mensen die dit willen laten doen, kunnen hulp inschakelen van een notaris. Zij zijn hiervoor bevoegd en kunnen dit, vaak tegen betaling, voor je doen. Een accountantskantoor is echter niet bevoegd, maar kan wel met je meekijken, zolang je een eigen DigiD hebt.

Wanneer moet ik de UBO-opgave hebben gedaan?

Sinds 27 september 2020 is het verplicht om alle uiteindelijk belanghebbenden van de organisaties in te schrijven bij het UBO-register. De uiteindelijke deadline hiervoor is 27 maart 2022.

Organisaties die op 27 september 2020 al in het Handelsregister waren ingeschreven hebben tot 27 maart 2022 de tijd om UBO’s in te schrijven in het UBO-register. Tot 27 maart 2022 hoef je dus niet te melden bij KVK dat een organisatie nog geen UBO’s geregistreerd heeft. Na deze periode moet dit wel.

Let op!

Als accountantskantoor zijn wij verplicht, in het kader van de WWFT, te vermelden aan de Kamer van Koophandel wanneer een organisatie na 27 maart 2022 geen UBO(‘s) heeft ingeschreven. Heb je dit al wel gedaan, maar merken wij verschillen op tussen de informatie die wij hebben en het UBO-register, dan zijn wij verplicht dit te melden bij de Kamer van Koophandel.

Eet de kikker

Wij adviseren je om alle UBO’s binnen jouw onderneming zo snel mogelijk in te schrijven in het UBO-register. Ga er het liefst morgenochtend meteen mee aan de slag en laat het de kikker van de dag zijn die je als eerste opeet. Soms zijn dingen niet leuk om nú te doen, maar zijn ze wel leuk om straks gedaan te hebben.

Voor vragen over het inschrijven van UBO’s in het UBO-register kun je terecht bij Margreet Claassen via 0317 413 281. Meer S+DL nieuws lees je hier.