LINKS

BETALINGSKENMERK BELASTINGDIENST

Zoek hier het kenmerk van uw belastingaanslag.

NBA

Edgar de Leeuw AA en Toine van Veenendaal RA zijn lid van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA).

De NBA is de publiekrechtelijke organisatie die de belangen van de maatschappij en het beroep dient als de vertegenwoordiger van het gehele accountantsberoep in Nederland. De NBA vormt zo de brug tussen de beroepsbeoefenaren en de maatschappij.

De accountant heeft vanwege zijn of haar cruciale rol in de maatschappij een wettelijk beschermde titel. De NBA beschermt de beide titels die accountants mogen hanteren (RA en AA) en bevordert een goede beroepsuitoefening. Zij doet dit door het opstellen en handhaven van heldere gedrags- en beroepsregels voor alle accountants, door toetsing en door permanente educatie. De beroepsorganisatie bewaakt de kwaliteit van het accountantsberoep en stimuleert de ontwikkeling van het vakgebied.

Op de website van NBA vindt u diverse informatie over hun organisatie, hun dienstverlening en vakspecialismen.

EXTENDUM

Schuurman & De Leeuw heeft zich aangesloten bij Extendum (in de vorm van een lidmaatschap). Extendum B.V. is dé (branche)-adviesorganisatie in Nederland voor accountantskantoren. Zij ondersteunen aangesloten accountantskantoren en de klanten van deze accountantskantoren op diverse specialismen.

Extendum heeft de beschikking over ongeveer 60 specialisten en werkt alleen in opdracht van ons voor onze klanten. Zij hebben o.a. specialisten op het gebied van Accountancy, Fiscaal juridisch, Juridisch, Pensioen en Zorg, Personeel en Organisatie, Lonen en Salarissen, Subsidies, Marketing en Communicatie, Bedrijfsoverdracht / Fusie & Overname, Risicomanagement en Milieu.

Doordat Schuurman & De Leeuw Accountants wanneer nodig zich kan laten ondersteunen door Extendum kunnen we onze cliënten nog beter van dienst zijn.

Op de website van Extendum vindt u diverse informatie over hun organisatie, hun dienstverlening en vakspecialismen.

AFM

Strenge regels
Sinds de invoering van de Wta in oktober 2006 mogen wettelijke controles alleen worden verricht door vergunninghoudende accountantsorganisaties. Ons kantoor is reeds op 20 maart 2007 door het AFM getoetst en goedgekeurd. Deze vergunning is op 29 september 2008 officieel verstrekt toen alle aangemelde accountantsorganisatie waren getoetst. Het verlenen van de vergunning aan Schuurman & De Leeuw toont aan dat deze organisatie volgens toezichthouder AFM aan alle eisen van de Wta voldoet.

Bijzondere prestatie
De AFM heeft aan 463 accountantskantoren een vergunning verleend om wettelijke controles te verrichten In totaal vroegen van de meer dan 2000 kantoren er 699 een vergunning aan onder de overgangsregeling van de Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta) om wettelijk verplichte controles te mogen uitoefenen bij organisaties die niet van openbaar belang zijn. Schuurman & De Leeuw completeert deze exclusieve lijst en kan zich daardoor meten met de betere accountantsbedrijven van Nederland. Dat is een bijzondere prestatie, te meer omdat Schuurman & De Leeuw een relatief kleine maar sterk groeiende organisatie is.

Op de website van de AFM vindt u meer informatie over de WTA en het register van vergunningshoudende organisaties.

HET REGISTER BELASTINGADVISEURS (RB)

Onze belastingadviseurs zijn lid van het Register Belastingadviseurs. Margreet Claassen-Lamers heeft dit lidmaatschap verworven na haar studie Fiscaal Recht aan de Katholieke Universiteit Brabant. Mariëlle van Bentum heeft haar RB titel verworven naar aanleiding van het behalen van haar master Fiscaal Recht aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Het RB stelt het bijhouden van vakkennis verplicht. Jaarlijks dient te worden voldaan aan de certificeringsverplichting door middel van permanente Educatie. Klanten van RB-leden hebben hierdoor de zekerheid dat de kennis van belastingadviseurs up-to-date is en dat zijn adviezen gebaseerd zijn op de meeste recente ontwikkelingen op fiscaal gebied, Het RB bevordert hiermee een deskundige beroepsuitoefening.

Bekijk de website van Register Belastingadviseurs voor meer informatie.

SCHUURMAN EN DE LEEUW
Nieuwe Kanaal 9-D
6709 PA Wageningen
Telefoon: 0317-413281
info@sedl.nl

Benieuwd naar wat S+DL voor u kan betekenen?

Neem contact op!