MEDEWERKERSPARTICIPATIE

Is de verkoop van uw bedrijf lastig omdat u onmisbaar bent? Heeft u dan weleens aan medewerkersparticipatie gedacht? Dit is namelijk een goede optie wanneer u als ondernemer een stapje terug wilt doen zonder dat dit ten koste hoeft te gaan van de onderneming.

Wat is medewerkersparticipatie?

Medewerkersparticipatie betekent dat u een of meerdere medewerkers laat participeren in uw onderneming in de vorm van aandelen of certificaten van aandelen. Een goede optie wanneer u zelf als ondernemer een stapje terug wil doen, het bedrijf wil verkopen aan iemand die de onderneming goed kent of juist wanneer u het bedrijf wilt laten groeien en verkopen aan een andere partij.

De voordelen van medewerkersparticipatie

Het verkopen van (certificaten) van aandelen aan medewerkers heeft voor zowel de ondernemer als de medewerker zijn voordelen.

Voordelen voor de ondernemer

  • U bindt belangrijke medewerkers aan uw onderneming;
  • Medewerkers raken gemotiveerder doordat zij meedelen in de winst;
  • De kans op verloop van belangrijke personen voor uw bedrijf wordt minder;
  • U heeft zelf meer tijd om te werken aan uw bedrijf in plaats van in uw bedrijf;
  • De groei van de onderneming wordt gemakkelijker en is beter verkoopbaar aan een andere partij.

Een bijkomend voordeel is dat de kans bestaat dat een of meerdere medewerkers zich uiteindelijk ontwikkelen tot een geschikte kandidaat om de gehele onderneming op termijn over te nemen. Een groot voordeel voor ondernemingen die ‘te veel hangen’ aan de DGA.

Voordelen voor de medewerker

  • Het bedrijf wordt als het ware wat meer ‘eigen’, dat werkt motiverend;
  • De medewerker deelt mee in de winst. Daarmee heeft hij/zij dus meer invloed op het eigen inkomen;
  • De medewerker krijgt extra waardering en verantwoordelijkheid. Denk bijvoorbeeld aan meer zeggenschap over de operatie binnen het bedrijf.

Let wel op, medewerkersparticipatie is altijd maatwerk. Er spelen belangrijke fiscale en juridische zaken mee. Er moet bijvoorbeeld een prijs bepaald worden en u wilt de mate van zeggenschap goed regelen. Daarnaast speelt er vaak een financieringsvraagstuk. Schakel dus tijdig een adviseur in die met u mee kan denken en verschillende scenario’s met u door kan nemen.

KUNT U FEEDBACK OF HULP GEBRUIKEN?

Toine van Veenendaal vertelt u graag hoe medewerkersparticipatie voor u kan werken. Bel of mail voor een vrijblijvende kennismaking: 0317 – 413281t.van.veenendaal@sedl.nl

91% van onze klanten

Zou ons aanbevelen bij anderen!

Benieuwd naar wat S+DL voor u kan betekenen?

Neem contact op!