FUSIE EN SPLITSING

De experts bij Schuurman en de Leeuw hebben ruime ervaring met fusies en splitsingen. Bij herstructurering en reorganisatie van vennootschappen is het van belang, dat bij de begeleiding van cliënten alle betrokken deskundigen, meestal: notaris, accountant en belastingadviseur, samenwerken.

Er zijn verschillende vormen van fuseren. Een juridische fusie zijn twee of meer rechtspersonen betrokken: het vermogen van één of meer van hen (de verdwijnende rechtsperso(o)n(en)) gaat naar de overblijvende/verkrijgende rechtspersoon over zonder dat daarvoor een afzonderlijke notariële akte nodig is. Deze juridische fusie is de meest vergaande vorm van fuseren. Daarnaast bestaan ook de bedrijfsfusie en de aandelenfusie. De laatste fusie verdient veelal de voorkeur, omdat het verdwijnen van een vennootschap nog al eens als een nadeel wordt beschouwd.

Juridische fusie en splitsing dient te geschieden bij notariële akte. Wij kunnen u informeren over de formele -bij deze rechtsfiguren behorende- procedures.
Daarnaast kunnen wij voor beide partijen een onafhankelijk fusieonderzoek uitvoeren op diverse terreinen zoals financieel, fiscaal, IT, personeel en pensioen. Dit om ervoor te zorgen dat over en weer het juiste inzicht en vertrouwen ontstaat.

KUNT U FEEDBACK OF HULP GEBRUIKEN?

Margreet Claassen vertelt u graag meer over de ins en outs van een optimale fusie of splitsing. Bel of mail voor een vrijblijvende kennismaking: 0317 – 413281, m.claassen@sedl.nl.

91% van onze klanten

Zou ons aanbevelen bij anderen!

Benieuwd naar wat S+DL voor u kan betekenen?

Neem contact op!