JAARREKENINGEN

ONZE JAARREKENINGEN: MEER DAN ALLEEN CIJFERS

Een belangrijk ijkpunt voor uw organisatie is de jaarrekening. Deze is meer dan een opsomming van cijfers en resultaten. Bij Schuurman en de Leeuw geven we meerdere keren per jaar inzicht in de financiële status van uw bedrijf, zodat u altijd op de hoogte bent en op tijd kunt bijsturen. Wij beoordelen en controleren dus niet alleen, wij bespreken tussentijds de stand van zaken met behulp van rapportages. Want als u goed monitort en op tijd handelt, heeft dat een positieve invloed op uw bedrijfsresultaat.

DEPONERING VAN UW JAARSTUKKEN

Het opstellen en het deponeren van een jaarrekening bij de Kamer van Koophandel is vaak verplicht.
Iedere jaarrekening moet normaliter binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar worden opgesteld door het bestuur. Deze wordt daarna vastgesteld door de algemene vergadering en binnen acht dagen gedeponeerd bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Heeft de algemene vergadering de jaarrekening niet vastgesteld binnen twee maanden na het opstellen dan maakt het bestuur onverwijld de dan opgestelde jaarrekening openbaar. Vermeld wordt dat de jaarrekening niet is vastgesteld. De uiterste datum voor deponering is dertien maanden na afloop van het boekjaar.

Nieuw sinds de invoering van de Flexwet is dat als de bestuurders en aandeelhouders dezelfde zijn ondertekening van de jaarrekening door de bestuurders gelijk tot vaststelling van de jaarrekening leidt, tenzij dit door de statuten van de vennootschap is uitgesloten. Deze dient dan binnen acht dagen te worden gedeponeerd.

De jaarrekening moet worden ondertekend door alle directeuren/bestuurders en leden van de Raad van Commissarissen. Als de jaarrekening wordt gedeponeerd, moet daarop een vermelding worden gemaakt van de datum van vaststelling.

Naast het feit dat deponering van de jaarrekening een verplichting is maken steeds meer bedrijven en instanties gebruik van de mogelijkheid om de jaarrekening in te zien bij de Kamer van Koophandel. Ze krijgen daardoor een indruk van de financiële situatie van de onderneming en besluiten op basis daarvan of er zaken worden gedaan of niet. Ook om die reden is het van belang dat de jaarrekening een goed beeld geeft van uw onderneming. Schuurman en de Leeuw is daarvoor de juiste partner of het nu gaat om de jaarrekening van een zzp-er, een kleine onderneming of een grote organisatie.

AUTORITEIT FINANCIËLE MARKTEN (AFM)

Schuurman en de Leeuw accountants is bevoegd – op basis van de Wta-vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) – wettelijke accountantscontroles te verrichten. Vanzelfsprekend verzorgen wij publicatiestukken voor de Kamer van Koophandel en accountantsverklaringen. Steeds vaker wordt het jaarverslag van een onderneming opgevraagd waardoor het op tijd publiceren van steeds groter belang is.

SCHUURMAN EN DE LEEUW
Nieuwe Kanaal 9-D
6709 PA Wageningen
Telefoon: 0317-413281
info@sedl.nl

91% van onze klanten

Zou ons aanbevelen bij anderen!

Benieuwd naar wat S+DL voor u kan betekenen?

Neem contact op!