Vermogensplanning en erfrecht2021-12-14T09:30:29+00:00

VERMOGENSPLANNING EN ERFRECHT

Vermogensplanning en erfrecht zijn termen welke ook bekend staan als het maken van een Estate planning om zo min mogelijk successierechten/ erf-en schenkbelasting te betalen.
Graag wijzen wij u de weg in het doolhof van huwelijksvermogensrecht, erfrecht en inkomsten-/vennootschapsbelasting. Samen met u maken we een  vastomlijnd plan hoe tijdens leven de nalatenschap te regelen voor erfgenamen. Hierbij maken wij een economische en juridische analyse van het vermogen.

Economische analyse

Papieren schenking

Maar hoe kun je Successie en Estate planning bij Schuurman & De Leeuw nu het beste inzetten? Je kunt tijdens leven al heel veel doen. Hierbij valt te denken aan het doen van een papieren schenking.

Bedrijfsopvolging

Een van de manieren om bedrijfsopvolging in te regelen is het opnemen van een kind in het bedrijf met bijvoorbeeld aandelen. Op deze manier kan gebruik worden gemaakt van de zogenaamde bedrijfsopvolgingsfaciliteit, met als voornaamste voordeel: minder belasting betalen.

Minder successierechten

Denk vooral ook aan het overhevelen van vermogen naar de kinderen zodat ze bij het overlijden van de ouders minder successierechten hoeven te betalen dan wanneer ze wachten tot het overlijden. Daar komt bij dat men vaak wil weten hoeveel succesrechten er moet worden betaald bij overlijden. En kan dat bedrag wel worden opgebracht?

Liquide middelen vrij maken

Wanneer iemand veel vermogen in onroerend goed heeft zitten dan kan het betekenen dat een pand verkocht moet worden om liquide middelen vrij te maken. Vaak kunnen alleen dan de successierechten worden betaald.

Juridische analyse

Verandering van testament

Het kan er ook toe leiden dat een testament wordt veranderd zodat bij het overlijden van de eerste ouder er niet zoveel betaald hoeft te worden. Dit gebeurt dan vervolgens bij het overlijden van de tweede ouder. Logischerwijs komt er dan ook vaak vermogen vrij omdat er bijvoorbeeld een woonhuis kan worden verkocht. Fiscaal gezien is dit misschien niet optimaal, maar als wordt gekeken naar de liquiditeit, wordt het wel als gunstig ervaren.

Analyse huwelijksvermogensrecht

Een andere manier om belasting te besparen is het opnieuw laten bekijken en beoordelen van uw huwelijksvermogensregime. Het kan voorkomen dat uw huidige situatie anders is dan de situatie ten tijde van de gemaakte huwelijksafspraken. In het geval van een bedrijfsovername, wijzigingen in het pensioen en echtscheiding is het verstandig om de afspraken tegen het licht te houden.

Opstellen overeenkomsten

Wanneer er na de analyse wijzigingen wenselijk of noodzakelijk zijn, stellen wij graag de contracten en of leningsovereenkomsten voor u op. U kunt hierbij denken aan bijvoorbeeld geldleningsovereenkomsten, clausules en samenwerkingsovereenkomsten.

Objectief en onafhankelijk

Dit zijn belangrijke afwegingen die gemaakt moeten worden als het gaat om Successie en Estate planning. Schuurman & De Leeuw is de aangewezen partner om hierin objectief en onafhankelijk te adviseren. Waar het in het kort vaak om draait is: hoeveel moet ik betalen, kan ik het betalen en kan ik wat besparen en hoe kan dit worden verwezenlijkt? Wilt u meer weten of dit onderwerp? Margreet Claassen vertelt u er graag meer over. Bel of mail voor een vrijblijvende kennismaking: 0317 – 413281, m.claassen@sedl.nl.

Meer lezen over vermogens- en erfrecht gerelateerde onderwerpen? Lees dan onderstaande blogs!

Margreet Claassen
Margreet ClaassenBelastingadviseur
Bel nu: 0317 413 281

Meer dan cijfers

  • Full service accountantskantoor
  • Korte lijnen met de specialisten
  • Persoonlijk aanspreekpunt
  • Strategisch partner die met u meedenkt
  • Informele bedrijfscultuur
  • Kostenbesparing door geautomatiseerde boekhouding

91% van onze klanten

Zou ons aanbevelen bij anderen!

Benieuwd naar wat S+DL voor u kan betekenen?

Neem contact op!
Ga naar de bovenkant