BELASTINGAANGIFTE

De belastingaangifte is als een jaarlijks terugkerende rugpijn waar u ieder jaar weer hinder van ondervindt. De wetgeving verandert jaarlijks en de regelgeving wordt er niet eenvoudiger op. Onze belastingadviseurs kunnen verlichting bij deze noodzakelijke last geven door uw belastingaangifte aan ons uit te besteden. Zij kunnen de belastingaangiften voor u opstellen en deze desgewenst met u doornemen zodat u inzicht krijgt in uw aangifte. Wij verzorgen dan ook ondersteuning bij de volgende belastingaangiften:

Aangifte inkomstenbelasting
Als inwoner van Nederland bent u in de meeste gevallen verplicht om aangifte inkomstenbelasting te doen. In deze belastingaangifte geeft u bijvoorbeeld uw inkomsten uit loondienst, uw eigen woning en uw bank- en spaarrekeningen aan.
Als ondernemer in de inkomstenbelasting (eenmanszaak/ vennootschap onder firma/ maatschap) bent u echter ook verplicht om de winst uit uw onderneming in uw aangifte inkomstenbelasting te vermelden. De winst uit onderneming volgt uit het opstellen van een balans en winst- en verliesrekening welke o.b.v. uw administratie worden gevormd.
Naast de gewone belastingaangiften van jaar tot jaar kunnen we u ook bijstaan bij bijzondere aangiften in geval van bijvoorbeeld emigratie of immigratie (m-biljet), gedeeltelijke belastingplicht (c-biljet) of bij een overlijden (f-biljet).
Vanzelfsprekend kunnen we u eveneens ondersteunen bij het maken van berekeningen voor de zorgtoeslag, huurtoeslag, kinderopvangtoeslag en het kindgebonden budget.

Aangifte vennootschapsbelasting
Wanneer u een besloten of naamloze vennootschap heeft, bent u verplicht om aangifte vennootschapsbelasting voor deze vennootschappen te doen. Hierbij is de winst dan ook belast welke net zoals bij de ondernemer in de inkomstenbelasting ook wordt gevormd door het opstellen van een balans en winst- en verliesrekening.

Aangifte omzetbelasting
Wanneer u ondernemer in de zit van de Wet omzetbelasting bent, bent u wellicht ook verplicht om aangifte omzetbelasting te doen over uw inkomsten en uitgaven. Vanaf het moment dat u een omzetbelastingnummer uitgereikt krijgt van de Belastingdienst tot het moment dat deze wordt afgevoerd, heeft u een aangifteplicht. Wij kunnen het inleveren van de aangiften omzetbelasting voor u verzorgen bij het verwerken van de financiële administratie. Echter kunnen wij ons voorstellen wanneer u de boekhouding zelf bijwerkt dat u de aangifte omzetbelasting ook zelf wilt verzorgen. Dit is ook een mogelijkheid en in dit geval kunnen we de aangiften controleren bij het opstellen van de jaarcijfers. Omdat de regelgeving van de wet omzetbelasting complex is kunnen wij ook u ook adviseren bij btw vraagstukken. Meer informatie hierover vindt u hier.

Aangifte erfbelasting
Een overlijden kan veel emotionele impact hebben. Echter kan het naast deze emotionele last ook nog financiële impact hebben door de heffing van de erfbelasting. De fiscus kan namelijk over de vermogensbestanddelen die overgaan op de erfgenamen (de nalatenschap) belasting heffen. Voor de vaststelling van de nalatenschap bent u verplicht om aangifte erfbelasting te doen. Onze belastingadviseurs staan u graag terzijde bij het vaststellen van de nalatenschap en het berekenen van de erfbelasting.

We snappen dat dit alles als abracadabra kan overkomen en niet voor iedereen even interessant is. Wanneer u de belastingaangiften wil uitbesteden, assisteren we u graag. Of het nu een aangifte inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting of erfbelasting is. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Margreet Claassen of Marielle van Bentum op 0317-413281.

91% van onze klanten

Zou ons aanbevelen bij anderen!

Benieuwd naar wat S+DL voor u kan betekenen?

Neem contact op!