SAMENSTELLEN VAN RESULTATEN- EN LIQUIDITEITSPROGNOSES

Een resultaten en liquiditeitsprognose (cashflowbegroting) geeft antwoord op de vraag hoe u komend jaar zult draaien en wat uw financiële positie naar aller hoogste waarschijnlijkheid zal zijn. Het opstellen van een liquiditeitsprognose is dan meer dan nuttig te noemen. De accountants van Schuurman en de Leeuw kunnen u terzijde staan bij het opstellen van uw resultaten en liquiditeitsprognose.

Noodzakelijke inzicht in uw financiële toekomst kan meerdere doelen hebben. Zonder een resultaten en liquiditeitsprognose krijgt u geen goed inzicht in een aantal belangrijke zaken, zoals de financiële huishouding van uw bedrijf, uw overlevingskansen in mindere tijden, uw groeikansen, uw investeringsmogelijkheden en in uw cashmanagement. Vanuit de praktijk van de accountants van Schuurman en de Leeuw komen we vaak onderstaande redenen tegen voor het opstellen van een resultaten en liquiditeitsprognose.

  • Noodzaak liquiditeitsprognose vanwege voortbestaan bedrijf
    Met name in tijden van economische tegenslagen of grote investeringen kan het nalaten van het opstellen van een liquiditeitsprognose leiden tot de ondergang van uw bedrijf.
  • Liquiditeitsprognose voor opbrengsten en kosten
    Naast nuttig financieel inzicht zorgt het opstellen van een liquiditeitsprognose ook voor het optimaliseren van uw opbrengsten of tijdig minimalisering van uw kosten. U kunt immers tijdig besluiten overtollig geld op een beter renderende renterekening met een hogere rente te zetten. Of ervoor kiezen de rekening van uw ene BV die in de min staat aan te zuiveren met een rekening van de andere. Zodat uw rentelasten omlaag gaan.
  • Liquiditeitsprognose legt tekorten direct bloot
    Bij het opstellen van een liquiditeitsprognose ziet u direct wanneer u liquiditeitstekorten dan wel overschotten kunt verwachten.

KUNT U FEEDBACK OF HULP GEBRUIKEN?

Edgar de Leeuw vertelt u graag meer over de ins en outs van uw het opstellen van uw resultaten en liquiditeitsprognose. Bel of mail voor een vrijblijvende kennismaking: 0317 – 413281, e.de.leeuw@sedl.nl

91% van onze klanten

Zou ons aanbevelen bij anderen!

Benieuwd naar wat S+DL voor u kan betekenen?

Neem contact op!