SAMENSTELLEN EN BEOORDELEN VAN JAARREKENINGEN

Een belangrijk jaarlijks ijkpunt voor uw organisatie is uw jaarrekening. Deze jaarrekening is meer dan een opsomming van cijfers en resultaten. Bij Schuurman en de Leeuw geven we meerdere keren per jaar inzicht in de financiële status van uw bedrijf, zodat u altijd op de hoogte bent en op tijd kunt bijsturen. De jaarrekening kunt u laten samenstellen dan wel beoordelen door Schuurman en de Leeuw. De jaarrekening is dan het resultaat van de in de loop van het jaar besproken cijfers en mag dan geen verrassingen meer geven. Wij beoordelen en stellen uw jaarrekening dus niet alleen samen, wij bespreken tussentijds de stand van zaken met behulp van rapportages. Want als u goed monitort en op tijd handelt, heeft dat een positieve invloed op uw bedrijfsresultaat.

Voor BV’s is het opstellen en het deponeren van een jaarrekening bij de Kamer van Koophandel verplicht. Iedere jaarrekening moet normaliter binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar worden opgesteld door het bestuur. Deze wordt daarna vastgesteld door de algemene vergadering en binnen acht dagen gedeponeerd bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. De uiterste datum voor deponering is twaalf maanden na afloop van het boekjaar en bij sommige vennootschappen is dit zelfs nog eerder afhankelijk van de statuten. Nieuw sinds de invoering van de Flexwet is dat als de bestuurders en aandeelhouders dezelfde personen zijn ondertekening van de jaarrekening door de bestuurders gelijk tot vaststelling van de jaarrekening leidt, tenzij dit door de statuten van de vennootschap is uitgesloten. Deze dient dan binnen acht dagen te worden gedeponeerd.

De jaarrekening moet worden ondertekend door alle directeuren/bestuurders en leden van de Raad van Commissarissen. Als de jaarrekening wordt gedeponeerd, moet daarop een vermelding worden gemaakt van de datum van vaststelling.

Naast het feit dat deponering van de jaarrekening een verplichting is, maken steeds meer bedrijven en instanties gebruik van de mogelijkheid om de jaarrekening in te zien bij de Kamer van Koophandel. Ze krijgen daardoor een indruk van de financiële situatie van de onderneming en besluiten op basis daarvan of er zaken worden gedaan of niet. Ook om die reden is het van belang dat de jaarrekening een goed beeld geeft van uw onderneming.

Schuurman en de Leeuw is daarvoor de juiste partner of het nu gaat om het samenstellen of beoordelen van de jaarrekening van een zzp-er, een kleine onderneming, vereniging, stichting of een grote organisatie.

Edgar de Leeuw, accountant en verantwoordelijk voor de praktijk: “Door intensief met onze klanten te sparren over de bedrijfsrisico’s en de manier waarop hun processen zijn ingericht, zien we geregeld kansen en mogelijkheden. Onze werkzaamheden leiden tot meer dan alleen de conclusie dat de cijfers kloppen”. Onze accountants kennen haar klanten en markten goed en zijn alert op mogelijkheden om meer rendement voor hun klanten te kunnen behalen. “Wij worden enthousiast van deze natuurlijke adviesfunctie. Voor onze klanten is deze betrokkenheid één van de redenen, waarom ze ons zo waarderen”.

KUNT U FEEDBACK OF HULP GEBRUIKEN?

Edgar de Leeuw vertelt u graag meer over de ins en outs van het samenstellen en beoordelen van uw jaarrekening. Bel of mail voor een vrijblijvende kennismaking: 0317 – 413281, e.de.leeuw@sedl.nl

91% van onze klanten

Zou ons aanbevelen bij anderen!

Benieuwd naar wat S+DL voor u kan betekenen?

Neem contact op!