DIENSTEN

ACCOUNTANTS, BEDRIJFSADVISEURS EN BELASTINGADVISEURS

Uw bedrijfsvoering op orde. Dat betekent inzicht in uw situatie, heldere beschikbare informatie en efficiënte besluitvorming. Onze accountants, bedrijfsadviseurs en belastingadviseurs helpen u hier graag bij. Bij ons kunt u naast strategische adviezen vanzelfsprekend terecht voor terugkerende administratieve werkzaamheden zoals de jaarrekening, salarisverwerking en fiscale aangiftes. Maar er kan natuurlijk meer. Wij bieden de volgende diensten aan:

Drie belangrijke pijlers vindt u terug bij ons kantoor: accountancy, bedrijfsadvisering en belastingadvies. Vanzelfsprekend werken de adviseurs met elkaar samen, maar waar het op vakkennis aankomt, vertrouwen we op ieders specialisme.

ACCOUNTANCY

Inzicht in uw financiële situatie. Daar zorgen onze accountants voor. Niet één moment per jaar, maar door het hele jaar heen zijn er contactmomenten waarop we uw financiën onder de loep nemen. Regelmatig krijgt u een overzicht van uw cijfers, zodat u exact weet hoe uw onderneming ervoor staat.

Wij bouwen aan vertrouwen en helpen u graag met belangrijke vraagstukken zoals bedrijfsovername en andere bedrijfseconomische vraagstukken. Schuurman en de Leeuw accountants en belastingadviseurs is thuis in vele branches met name in het MKB.

BEDRIJFSADVIES

Bent u voornemens uw onderneming te verkopen, te laten fuseren met een andere onderneming of heeft u wellicht zelf de intentie een onderneming over te nemen? Graag begeleiden wij u in deze cruciale fase. Wij adviseren en begeleiden hierbij onze klanten intensief gedurende het gehele (ver)koopproces. Hierbij bestaan onze diensten onder andere uit het uitvoeren van (vendor) due diligence onderzoeken, advisering op het gebied van waardebepalingen van ondernemingen, het begeleiden van financieringsvraagstukken, werkkapitaalmanagement en het opstellen van liquiditeitsprognoses.

Mocht u momenteel te maken hebben met belangrijke vraagstukken zoals een bedrijfsovername of andere bedrijfseconomische vraagstukken, dan ontvangen wij u graag voor een vrijblijvend gesprek waarbij wij de mogelijkheden en opties met u uiteenzetten.

BELASTINGADVIES

Onze belastingadviseurs verzorgen voor u alle fiscale aangiftes. Denk aan inkomsten-, omzet- en vennootschapsbelasting. Maar we kijken verder dan dat. We geven u uiteenlopend advies over bijvoorbeeld bedrijfsovernames, estate planning of de meest geschikte rechtsvorm voor uw onderneming. We kennen de regels rondom de aftrekbaarheid van rente, compensabele verliezen of de anti-misbruikwetgeving. Veel van onze fiscale advisering bestaat uit de advisering van de directeur-grootaandeelhouder over bijvoorbeeld de hoogte van het salaris en de uitkering van dividend.

Een veelgestelde vraag van ondernemers is bijvoorbeeld of ze een auto wel of niet op de zaak moet rijden. Wij zetten bij fiscale vraagstukken alle voordelen op een rij en berekenen de risico’s voor uw onderneming. U kunt op basis daarvan de juiste keuze maken en eventueel een nieuwe koers uitzetten. Onze belastingadviseurs werken nauw samen met de accountants van ons kantoor.

Onze belastingadviseurs zijn lid van het Register Belastingadviseurs. Permanente opleiding is een eis voor het lidmaatschap. Onze mensen volgen daarom regelmatig cursussen of vaktechnische bijeenkomsten.

FINANCE & IT: BUSINESS INTELLIGENCE (BI)

Wij bij S+DL zijn altijd op zoek naar nieuwe mogelijkheden en kansen waarmee wij vernieuwend willen zijn en onze klanten (strategisch) verder kunnen helpen. De snelle ontwikkelingen op het gebied van IT bieden voor ondernemers legio kansen, echter worden deze nog te vaak niet of onvolledig benut. Een juiste combinatie van financiële- en IT kennis zorgt voor meer grip, sturing en rendement binnen uw onderneming. De juiste dingen doen en op de juiste dingen schakelen is van essentieel belang.

In dit kader hebben wij samen met Jörgen Peerik (RE) een samenwerkingsverband/ label opgezet onder de naam Road 2 BI, ofwel de weg naar rendementsverbetering doorde toepassing van Business Intelligence. Business Intelligence kan gezien worden als het schatgraven in uw bedrijfsdata om vervolgens deze als belangrijke stuurinformatie beschikbaar te maken. Road 2 BI adviseert, implementeert en optimaliseert BI oplossingen in uw bedrijf en brengt uw data tot stuurinformatie, zodat u op ieder moment de juiste beslissing kunt nemen.

Jörgen Peerik is Business Intelligence consultant en heeft jarenlange ervaring bij accountantskantoren als consultant en EDP-Auditor (RE). Naast deze achtergrond van IT audit en de financiële kennis heeft hij ook veel kennis van Dashboarding, Data analytics/mining (Big Data), Bedrijfskunde en Informatica.
Door een combinatie van financiële expertise en IT kennis brengen wij de bedrijfsprocessen, eventuele tekortkomingen en gewenste interne controlemaatregelen in kaart waarbij wij de brug slaan naar uw KPI’s, ofwel de doelstellingen van de onderneming.

Vanuit deze kennis zorgen wij dat het management het gewenste inzicht krijgt in de dagelijkse voortgang van de KPI’s. Deze sturingsinformatie wordt gecreëerd door het koppelen van de interne systemen, het maximaal uitnutten van deze systemen (o.a. door het leggen van slimme koppelingen), het analyseren van data en het bouwen & implementeren van nieuwe IT tools. De output kan naar de wensen van het management dagelijks worden gerapporteerd in ieder gewenst format, uiteenlopend van een Excel bestand tot aan een dashboard.

Dit alles zorgt voor een toename in efficiëntie en een beter rendement door het creëren van inzicht en focus op de zaken die van belang zijn!

SCHUURMAN EN DE LEEUW
Nieuwe Kanaal 9-D
6709 PA Wageningen
Telefoon: 0317-413281
info@sedl.nl

91% van onze klanten

Zou ons aanbevelen bij anderen!

Benieuwd naar wat S+DL voor u kan betekenen?

Neem contact op!